Przeglądy budowlane Ruda Śląska Przegląd, Ruda Śląska Kontrole okresowe techniczno budowlane przeprowadzamy sprawnie i fachowo.41709 Rzezczypospolitej 6 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Ruda Śląska. Przeglądy roczne Ruda Śląska, 5 letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Ruda Śląska, ekspertyzy Grażyna Górka urzad@ruda-sl.pl urzad@ruda-sl.pl Ruda Śląska 32 2487348

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza witryna o przeglądach obiektów budowlanych jest propozycją dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiazek ustawowy dopilnowania aby budynek miał pełen komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez rzetelnych inspektorów mających uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzewczych c.o.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Ruda Śląska
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Ruda Śląska
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Ruda Śląska
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Ruda Śląska
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Ruda Śląska

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad trzysta kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Ruda Śląska
kontrole techniczne budynków Ruda Śląska

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Ruda Śląska Portal Ruda Śląska Miasto Ruda Śląska Przeglądy techniczne Ruda Śląska Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku